Weapon Statistics :: m3

 

781

22.41% 175

0

21.14%

7,969

1,685

10.20

158,626

16% 253

16% 256

24% 393

15% 238

11% 178

11% 183

11% 177

Kills

23,169

21,472

14,794

13,825

5,629

4,771

2,324

2,267

2,095

1,866

1,754

1,441

1,353

1,171

831

781

642

403

383

245

210

209

88

45

7

6

3

2

2

1

#

Player

Kills

Deaths

HS

HS%

Acc

S:K

Dmg

1 au [Proline] tuvshin 69 17 14 20.29% 29.59% 5.68 13K
2 Ns00p 46 13 12 26.09% 22.08% 8.57 10K
3 us [XopoM] Gridlock ~ [Bk] 29 9 7 24.14% 42.15% 4.17 6K
4 au Deagle 23 9 4 17.39% 22.46% 8.13 4K
5 au [XopoM] KANE ~ [Bk] 19 13 3 15.79% 38.30% 4.95 3K
6 au Azura 16 7 1 6.25% 66.67% 4.88 4K
7 de Lockky 15 8 3 20.00% 27.66% 6.27 4K
8 us InFeRn0 15 14 1 6.67% 27.78% 3.60 2K
9 au *0n'n 0ff*aRaaTaN 13 3 1 7.69% 57.14% 1.08 446
10 au JUST*EnDz[o]nE 13 3 0 0.00% 29.17% 5.54 3K
11 us Ken$h1negun 11 11 0 0.00% 29.69% 5.82 2K
12 us [XopoM] コレイ ^_^ 11 7 4 36.36% 70.97% 2.82 2K
13 Burkheg 10 9 4 40.00% 18.87% 10.60 3K
14 au XopoM~Bk*[Tm.] KANE*1m'X 10 3 0 0.00% 62.79% 4.30 1K
15 au Ak1ko 9 2 1 11.11% 25.00% 7.11 1K
16 de !$py! 9 10 1 11.11% 38.24% 3.78 1K
17 nz HappyGamer 8 21 3 37.50% 34.33% 8.38 2K
18 au MenacE 8 0 1 12.50% 39.73% 9.12 1K
19 us JKL 8 6 3 37.50% 47.37% 2.38 1K
20 jp gorim - Strike 8 16 3 37.50% 59.26% 3.38 1K
21 us [Tse^name] Portal The Gamer 8 7 4 50.00% 44.12% 4.25 1K
22 us -|skull 7 0 1 14.29% 66.67% 3.43 1K
23 us voi[c]e 7 9 3 42.86% 52.00% 3.57 2K
24 de TLM | Lockky 7 1 1 14.29% 66.67% 2.14 1K
25 us B 6 1 3 50.00% 42.86% 3.50 2K